Panel logowania
POLITYKA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

NASZĄ MISJĄ JEST TO ABY KLIENT BYŁ W PEŁNI ZADOWOLONY Z PRODUKOWANYCH PRZEZ NASZĄ FIRMĘ WYROBÓW.

Realizacja misji odbywa się przez realizację następujących celów jakości:

1. Wprowadzenie i doskonalenie systemu ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI, który zapewni takie organizowanie i nadzorowanie naszych działań w zakresie produkcji aby efekty naszej pracy odpowiadały wymogom klientów i spełniały wymagania przepisów prawnych oraz norm obowiązujących w naszej branży.

2. Podnoszenie jakości naszych wyrobów dzięki:

a) Doskonaleniu współpracy z klientami, w celu poznania ich potrzeb i oczekiwań;
b) Systematycznemu podnoszeniu poziomu kompetencji i świadomości naszych pracowników;
c) Inwestowaniu w rozwój środków technicznych oraz utrzymywaniu posiadanego wyposażenie w stanie gwarantującym prawidłowy przebieg produkcji;
d) Dążeniu do zwiększenia skuteczności organizacji procesu realizacji zamówień, mając na uwadze jego terminowe wykonanie;
e) Doskonaleniu metod weryfikacji dostawców oraz bieżącego monitorowania jakości dostaw.
f) Ciągłemu nadzorowi nad procesem produkcji oraz ciągłej kontroli i badaniom wytworzonego wyrobu.

3. Uświadomienie załodze, że podstawowym obowiązkiem wszystkich pracowników jest stosowanie zasad określonych w Księdze ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI oraz reguł i sposobów postępowania zawartych w procedurach i instrukcjach systemowych.

4. Wprowadzenie zasady, że traktujemy naszych dostawców i klientów z sympatią, szacunkiem i zaufaniem, przy zachowaniu pełnej wymagalności we wzajemnych zobowiązaniach.
stat4u
O firmieMisjaOfertaCertyfikaty PartnerzyGaleriaKontakt
© 2012 tartakcelow.pl. Wszystkie prawa zastrzeone.
Projekt i wykonanie NET-PAGE